دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق و صنعت آب و تاسیسات

آب و فاضلاب به همراه جشنواره لوستر و نورپردازی
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق و صنعت آب و تاسیسات

مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس

8 الی 11 دی ماه 1395

ساعت بازدید 20_15

388
6 آذر 1395 - 10:54